ข้อความจาก Admin :

ประชาสัมพันธ์ บริษัทไทยเศรษฐกิจประกัยภัย ค่ะ

เนื่องจากทางบริษัทไทยเศรษฐกิจประกันภัย ได้จัดส่งตารางกรมธรรม์ พ.ร.บ.สำหรับป้ายแดง มาที่แผนกธุรกิจประกันภัยแล้ว

 ทางเลขาฯขาย สามารถเบิก พ.ร.บ. ผ่านระบบ CMI  ซึ่งจะดำเนินการจัดส่งให้ตามปกติค่ะ
            กรณี พ.ร.บ.สูญหาย / ชำรุด ให้เป็นความรับผิดชอบของเลขาฯ ขาย ค่ะ
           - พ.ร.บ.สูญหาย ต้องชำระเงิน ฉบับละ 710 บาท

           - พ.ร.บ.ชำรุด แล้วส่งคืน บ.ประกัน  ต้องชำระเงิน ฉบับละ 30 บาท

เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเกี่ยวกับ พ.ร.บ. บริษัทไทยเศรษฐกิจประกันภัย ติดต่อ คุณขวัญเรือน เบอร์โทร 02-630-9055 ต่อ 519  เบอร์ FAX. 02-267-7277

ขอบคุณค่ะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณเกศิณี (เกด),คุณฤทัยรัตน์ (อ้อย)

เบอร์ติดต่อ 0-2021-6699 ต่อ 321

Your username

Your password

บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด